Cesarskie cięcie

Cesarskie cięcie, Szpital Rydygiera w Łodzi

Poród przez cesarskie cięcie

Szpital posiada w obrębie Bloku Operacyjnego wydzieloną salę tylko na potrzeby wykonywania cięć cesarskich. Personel Bloku Operacyjnego jest w gotowości całą dobę. 

Znieczulenie do cięcia cesarskiego przebiega w taki sposób, aby rodząca mogła być w pełnej świadomości w trakcie całego cięcia cesarskiego.

Po cięciu cesarskim każda pacjentka pozostaje w kontakcie z dzieckiem „skóra do skóry” przez czas ok. 2 godzin. Bezpośrednio po samym cięciu, noworodka może kangurować jego ojciec. Po zabiegu, pod warunkiem braku przeciwwskazań natury medycznej, pacjentka zostaje przewieziona do sali pooperacyjnej zorganizowanej w systemie roomin-in, gdzie ojciec i dziecko czekają na mamę. 

Osoba towarzysząca (wskazana przez rodzącą) może uczestniczyć w porodzie drogą cięcia cesarskiego po uzyskaniu zgody personelu medycznego i po dokonaniu opłaty zgodnej z cennikiem. 

Pobyt na oddziale położniczym po porodzie droga cesarskiego cięcia trawa 3 doby.