Noworodek

poród w szpitalu Rydygiera w Łodzi.

W trosce o noworodka przy badaniach, zabiegach i czynnościach pielęgnacyjnych jest obecna mama.

Troska o noworodka

Po porodzie noworodek kładziony jest na brzuchu matki i okrywany pieluszkami, które wcześniej ogrzewał dla niego tata.

Przecinana jest pępowina- tę czynność może wykonać tata- jeśli deklaruje taką chęć. Na kikut sznura pępowiny zakładany jest plastikowy zacisk- usuwany przed wypisem ze szpitala. Pępowina powinna być pielęgnowana „na sucho” i w szpitalu będzie przemywana 1 x dziennie octeniseptem.

Dla noworodka przygotowywane są dwie tasiemki identyfikacyjne. Znajdują się na nich: imię i nazwisko matki dziecka, płeć dziecka, data i godzina porodu. Po sprawdzeniu przez matkę treści tasiemek, zakładane są one dziecku w obecności matki i pozostają na kończynach dziecka do czasu wypisu ze szpitala. W dniu wypisu jedna z nich przekazana zostaje rodzicom.

Staramy się aby od pierwszych chwil życia noworodek w sposób ciągły przebywał z matką. Wyjątek stanowią tylko sytuacje kliniczne wymagające oddzielenia noworodka od matki i np. konieczność hospitalizacji w Oddziale Patologii Noworodka. Noworodek przez kilka pierwszych dni praktycznie tylko je i śpi. Okresy czuwania związane są z potrzebą jedzenia oraz zmiany pieluchy. W pierwszych dniach życia noworodek fizjologicznie ubywa na masie ciała. Dopuszczalny ubytek to 10% urodzeniowej masy ciała. Noworodki są badane przez neonatologa w trakcie codziennych porannych obchodów. Jeśli neonatolog nie stwierdza żadnych nieprawidłowości noworodek może opuścić szpital po skończonych 48 godz życia.